Home > Jaarrekening

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het is ons een genoegen u het door de directie opgestelde Jaarverslag 2016 aan te bieden. De jaarrekening 2016 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel om het resultaat over 2016 toe te voegen aan de overige reserves. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2016 vast te stellen.

In 2016 hebben vier reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen (RvC) plaatsgevonden. Daarnaast heeft er een buitengewone bijeenkomst plaatsgevonden waarin de RvC uitgebreid geïnformeerd is over het thema Zorg. De RvC poogt zich middels deze en diverse andere themasessies te voorzien van actuele informatie over onderdelen van de groep, in de verwachting daarmee haar taken optimaal te kunnen vervullen.

Ieder jaar brengt de RvC een bedrijfsbezoek aan dochterbedrijven van Vebego; in 2016 is gekozen om een bezoek te brengen aan Hago Nederland en Hago Zorg. Doel van deze bijeenkomst was om bijgepraat te worden over de huidige ontwikkeling in de bedrijven, de problematieken waar deze bedrijven mee te maken hebben, de innovaties maar ook de bedrijfsstrategie voor de komende jaren.

De heer Beijer zeggen wij hartelijk dank voor zijn 30 jaren advies en toezicht als lid en voorzitter van de RvC van Vebego. Hij heeft zijn functie als commissaris tijdens de vergadering van de RvC in mei 2016 neergelegd.

Per 3 mei 2016 is Jan van Hoek aangetreden als lid van de RvC. Gezien zijn achtergrond en kennis van de zorgmarkt zal zijn inbreng zeker toegevoegde waarde bieden voor Vebego als geheel.

Door de vele positieve ontwikkelingen en de genomen acties daar waar nodig, zien wij 2017 met vertrouwen tegemoet, ondanks het tegenvallende resultaat van 2016. Stap voor stap maken we voortgang met de diensten en producten die we in de verschillende landen aanbieden. We spreken onze waardering uit voor de directie en alle 35.149 medewerkers van Vebego.

was getekend:

Raad van Commissarissen

- L.M. Sondag, voorzitter

- A. Vos, vicevoorzitter

- T.A. Goedmakers

- J.G.A. van Hoek

Voerendaal, 15 mei 2017