Home > Bestuur

Vitaliseren is een werkwoord

Van Dale kent het niet: vitaliseren. Toch is het een woord. Sterker nog: het is hét woord waar de missie van Vebego om draait. Het vitaliseren van werk en zorg.

Maar wat is dat dan? En hoe ziet vitaliseren er in de praktijk uit? Hoe maak je het tastbaar?

In gesprek met Ronald Goedmakers en Steph Feijen over het jaar 2016 blijkt vitaliseren al snel een stuk minder abstract te zijn dan het begrip kan doen vermoeden.

“Samen met Erasmus Universiteit Rotterdam hebben we onderzocht hoe we onze ambities kunnen vertalen naar een meetbaar en haalbaar raamwerk. Een uitkomst daarvan was om aansluiting te vinden bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. SDG 3 en 8 in het bijzonder”, trapt Ronald af.

“Sustainable Development Goal 3 gaat over ‘Goede gezondheid en welzijn’, en 8 gaat over ‘Fatsoenlijke banen en economische groei’. Doelen die dicht bij onze missie, het vitaliseren van werk en zorg, staan.”

“Deze twee doelen willen wij in concreet meetbare doelen voor onze bedrijven vertalen. Daarnaast zijn er bedrijven die meer en andere doelen nastreven. Denk aan circulariteit met Returnity. Daarom geven wij de bedrijven de ruimte om naast de twee verplichte doelen er zelf nog andere naast te kiezen.”

Steph: “Door de SDG’s in ons interne ecosysteem te integreren, hoeven we enerzijds het wiel niet zelf uit te vinden, en maken we tegelijkertijd een begrijpelijke vertaalslag naar ons externe netwerk. Zo halen we de buitenwereld naar binnen.”

Minder abstract?

“Goed. Vitaliseren. Leven inblazen. Collega’s vitaal houden. Verlevendigen. Het is ook wat we doen bij klanten: processen vernieuwen en verbeteren. Een goed voorbeeld van SDG 8 is wat Hago Rail Services afgelopen jaar bij de NS gedaan heeft.”

“Door de schoonmaker aan boord van de trein mee te laten reizen, veranderde zijn functie, nam de waardering van de reiziger toe en kwam NS positief in het nieuws. Ander voorbeeld? Kijk naar Caren Zorgt, de zorgportal waarmee we de rol van mantelzorgers kunnen versterken.”

“In beide gevallen is de kern dat we sturen op het bekrachtigen van mensen door het werk en hun functie beter te maken. Betekenisvoller. Dat werkt. Want werk is meer dan geld verdienen. Het is een groot deel van je sociaal leven, het is ook zingeving.”

Betekenisvol werk

Ronald: “En als je ervoor kiest om je primaire focus te leggen op mensen in plaats van geld, dan is het geen overbodige luxe om te weten wat bruikbare succes-indicatoren zijn. Daarom ontwikkelden we een instrument voor onderzoek, rapportage en stuurinformatie: Betekenisvol Werk.”

Een objectieve, concrete en bovenal praktische tool om werk te maken van vitaliseren.

“Waarmee niet gezegd is dat vitaliseren zich beperkt tot alleen die werkvloerfactor, we toetsen de missie ook aan ons opleidingsbeleid, aan communicatie en marketing, aan de investeringen waar de bedrijven om vragen en aan de relaties die we aangaan.”

Je zou zo’n SDG bovendien ook als opdracht aan de overheid kunnen zien volgens Steph: “Wij kiezen ervoor in te zetten op eerlijk werk. Dat levert ons veel op. Maar het is soms zwaar opboksen tegen bedrijven die er een andere moraal op nahouden. Werkend met uitsluitend flexcontracten, onderaanneming, ZZP-contracten of mensen uit andere landen bijvoorbeeld. Aan de overheid de taak een level playing field te creëren.”

En weg bij ‘alles moet goedkoper’ op dat level playing field betekent niet dat een op SDG-koersend Vebego ook kostentechnisch niet meer mee zou kunnen. Het betekent alleen dat er altijd wat tegenover een besparing moet staan: betere en slimmere hulpmiddelen bijvoorbeeld.

“Zo voorkom je uitputting en lever je ook langs die weg een bijdrage aan een overall vitale club. Barstensvol innovatieve, enthousiaste, slimme en – ook in 2017 weer én daarna – topfitte, energieke collega’s.”