Home > Bestuur

Bijdragen aan een betere dag van morgen

Hoe kan Vebego haar impact op de maatschappij vergroten?

Als bedrijf kun je niet gelukkig zijn als de wereld om je heen ongelukkig is. Dat is de overtuiging achter Vebego’s ambitie om haar maatschappelijke impact te vergroten door het ‘vitaliseren van werk en zorg’.

Annette van Waning, Head of CSR Vebego: “Je kunt als bedrijf niet alleen maar geld en middelen uit de maatschappij trekken. Je wilt juist een bijdrage leveren aan een betere wereld van morgen. Impact hebben.”

Want dat heeft op lange termijn voordeel voor iedereen: voor onze medewerkers, onze opdrachtgevers, voor de maatschappij waarin wij leven én voor ons als onderneming zelf.

Maar wat is maatschappelijke impact eigenlijk? Hoe meet je dat? En wat moet je doen om de impact verder te vergroten? Om dit te onderzoeken, schakelde Vebego de hulp in van Karen Maas, wetenschappelijk directeur van het Impact Centre Erasmus, en Lara Muller, social impact specialist.

Impact versus MVO

“Onder impact verstaan we het effect van een organisatie op mens, milieu en maatschappij”, legt Karen uit. “Daar waar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vaak gaat over het verminderen van de negatieve effecten van een organisatie op de maatschappij, gaat impact meer over het creëren van waarde voor de maatschappij.”

Annette vult aan: “Wij willen een stap verder gaan dan in kaart brengen wat we (goed) doen en hierover verantwoording afleggen. Wij willen echt verschil maken.”

Verschil maken

En hoe je dat verschil kan maken als internationaal opererende organisatie, daar weet Lara alles vanaf. In haar vorige functie als Head of CSR bij een vastgoedbedrijf liet ze Karen namens Erasmus Universiteit onderzoeken wat de sociale impact van vastgoed is.

Wat bleek? Als bewoners in een wijk gelukkig zijn, heeft dat direct effect op het succes van een winkelcentrum in die wijk, op het succes van de winkeliers en dus ook op het succes van het vastgoedbedrijf.

Lara: “Een enorme eyeopener voor onze duurzaamheidsstrategie, waar onze focus tot dan toe voornamelijk lag op de ‘planetkant’. We gingen in onze strategie voorbij aan het feit dat winkeliers bestaan bij de gratie van ‘people’. Van bezoekers en medewerkers.”

“In plaats van alleen te focussen op spaarlampen en automatisch sluitende deuren om zo min mogelijk energie(kosten) te verspillen, zijn we – samen met huurders en gemeente – wijken gaan vitaliseren.”

We zijn inwoners van een wijk gaan omscholen, hebben stageplekken gecreëerd en boden werkloze wijkbewoners ondersteuning bij het schrijven van een sollicitatiebrief.

Why, what, how

Karen: “Maar voordat je kunt overgaan tot bovengenoemde acties, moet je eerst, onder meer via literatuurstudie, goed in kaart hebben wat voor een bedrijf je bent, wat er (maatschappelijk) speelt, hoe er nu over je (dienstverlening) wordt gepraat en geschreven en waar je het verschil kunt maken."

Pas als je dat helder hebt, kun je er doelen aan gaan koppelen en acties gaan bedenken. Om vervolgens een systematiek te ontwikkelen om de directe en indirecte impact van die acties te kunnen meten.

Sustainable Development Goals

Het is het stadium waarin Vebego nu verkeert. Annette: “En om het effect van ons handelen makkelijk inzichtelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om specifiek impact te creëren op twee van de 17 Sustainable Development Goals (SDG), een initiatief van de Verenigde Naties voor wereldwijde duurzame ontwikkeling.”

Wij zijn er namelijk van overtuigd als Vebego een bijdrage te kunnen leveren aan SDG 3 (gezondheid en welzijn) en SDG 8 (fatsoenlijk werk en economische groei).

Die twee doelen liggen het dichtst bij Vebego’s missie. Daarnaast zijn de dochterbedrijven vrij om invulling te geven aan nog eens vier andere SDG’s, te weten ‘Vakmanschap’ (4), ‘Schoon water & sanitatie’ (6), ‘Iedereen doet mee’ (10) en ‘Van afval naar grondstof’ (12). Waarbij de bedrijven een keuze mogen maken uit die twee doelen die het dichtste bij hun core business liggen.

Schuldhulpverlening

Het in 2015 gelanceerde project Schuldhulpverlening is één van de acties om impact te hebben op SDG 3: meer gezondheid, geluk en vitaliteit. Annette: “Relatief veel van onze collega’s kampen met schulden. En schulden maken mensen soms letterlijk ziek. Alle reden om deze problematiek als werkgever serieus te nemen."

Vanuit goed werkgeverschap, want een medewerker die lekker in zijn vel zit, levert bij onze opdrachtgevers de beste prestatie. Maar ook omdat medewerkers met schulden grote invloed hebben op het bedrijfsresultaat omdat ze zich vaker en langer ziekmelden.

Directe en indirecte impact

Karen: “Vervolgens is de vraag welke directe en indirecte impact schuldhulpverlening heeft en hoe we die kunnen vergroten? Dat omslagpunt willen we met de systematiek – de impactmeeting – helder krijgen.”

“Zodat Vebego én de afzonderlijke dochterbedrijven echt kunnen sturen op ziekteverzuim. En tot in de lengte van dagen kunnen rekenen op gelukkigere medewerkers, meer tevreden klanten, minder ziekteverzuim en lagere zorgkosten voor de maatschappij.”

Shared Value

“Dan ben je bezig met waardecreatie”, vat Lara samen. “Met Shared Value: meerwaarde voor jezelf en je omgeving. Voor die betere dag van morgen.”