Home > Werk

Het is vooral een cultuurverandering

Anders omspringen met persoonsgegevens

“Hoe zou jij het vinden als jouw gegevens op straat belanden?” Danielle Adams, bedrijfsjurist bij Vebego, valt met de deur in huis. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is verouderd en wordt vanaf mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

“Onze mensen zijn buiten. We werken bij en samen met klanten, leveranciers en partners. Veel buiten zijn betekent ook dat de persoonsgegevens van mensen die buiten zijn, beschermd moeten worden. En dat onze mensen moeten weten wat te doen om klanten, leveranciers en partners te helpen bij het beschermen van hún persoonsgegevens”, legt Danielle uit.

Het is zaak dat alle partijen zorgvuldig, lees veilig, met persoonsgegevens omspringen. Dat doe je samen.

Bescherming van persoonsgegevens dringt door tot alle lagen van een bedrijf, in binnen- en buitenland. Van de Raad van Bestuur tot aan de werkvloer en van de afdeling communicatie tot aan de OR.

“Iedereen heeft daarin een eigen taak en verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat iedereen weet wat er binnen zijn/haar rol van hem/haar verwacht wordt. Daar ligt ook een taak voor ons. Je kan wel dingen opleggen of afdwingen, maar collega’s moeten ook het belang ervan begrijpen.”

Decentrale aanpak

“Om alle lagen binnen het bedrijf te bereiken, is er gekozen voor een decentrale aanpak. Daarbij verschilt de praktische uitwerking per branche en bedrijf. Veelal gaat het om persoonsgegevens van medewerkers, maar soms ook van thuiszorgpatiënten of uitzendkrachten. Overkoepelend is er een beleid opgesteld, waar alle bedrijven hun beleid weer op afstemmen.”

Creëren van bewustwording

Onder leiding van Danielle en de privacy officers startte Vebego in 2016 een traject om alle bedrijfsonderdelen én hun klanten, leveranciers en partners voor te bereiden op de nieuwe wet.

Voorlichting

“Voorlichting is een belangrijk onderdeel in dit verhaal. Door het geven van presentaties en het organiseren van bijeenkomsten proberen wij het onderwerp inzichtelijk te maken. Daarbij is het uiteraard van belang dat je niet alleen alle Vebego-onderdelen, maar ook al je stakeholders bereikt.”

Want als je zelf aan de regels voldoet, maar andere partijen waarmee je zakendoet maken er een potje van, dan ben je nog steeds ver van huis.

Op schema

“Het is vooral een cultuurverandering. Bij dit soort grote veranderingen, die invloed hebben op alle bedrijfsonderdelen, moet je niet over een nacht ijs gaan. Het neemt tijd in beslag en die tijd moet je nemen. Daarom hebben we er in 2016 alvast werk van gemaakt. Privacy is per slot van rekening geen lastminute klus.”