Home > Werk

Financiële vitaliteit voor medewerkers

Vebego werkt samen met Budgetcoach Groep

Schulden vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Niet alleen voor de schuldenaar, maar ook voor zijn omgeving. Uit de Nibud-peiling onder werkgevers (‘Financiële problemen op de werkvloer‘, 2012) blijkt dat 79% van de ondervraagde bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. De kosten voor werkgevers lopen snel op. Zo wordt verlies aan productiviteit van de werknemer op 20% geschat, het verwerken van een loonbeslag kost minimaal een uur en het ziekteverzuim bij werknemers met financiële problemen wordt geschat op negen á veertien dagen per jaar per werknemer.

Uit onderzoek (2014) blijkt dat ook binnen Vebego-bedrijven het vraagstuk rondom schulden bij medewerkers groot is. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2015 een pilot is gestart met drie dienstverleners aangaande schuldhulpverlening binnen een aantal Vebego-bedrijven. Op basis van de successen van deze pilot en in overleg met eindverantwoordelijken binnen Vebego is in oktober besloten de methodiek en werkwijze van Budgetcoach Groep beschikbaar te maken voor alle Vebego-bedrijven. Het doel van het programma is financiële vitaliteit voor medewerker en werkgever. Om dit te bereiken starten we het programma ‘financiële vitaliteit’ waarbij voorop staat dat medewerkers weer zelfredzaam worden zodat zij in de toekomst hun financiële situatie onder controle houden en géén nieuwe schulden maken.

Dit betekent concreet dat Vebego structureel aan de slag gaat met de financiële vitaliteit van haar medewerkers. Eind 2016 hebben we 26 mensen succesvol begeleid. Schuldhulpverlening wordt als KPI gekoppeld aan ons impactprogramma, waardoor we verwachten in de toekomst dit aantal flink te laten stijgen.

Zie onderstaande links voor meer informatie over de schuldhulpverlening van Vebego