Home > Werk

Circulaire economie als core business

Vebego heeft een naam hoog te houden in duurzaamheid. Of, om met de woorden van één van onze dochters te spreken, Vebego heeft meer dan één naam hoog te houden in duurzaamheid. Van de Vebego Foundation en de nodige awards, ladders en benchmarks, onze duurzame inzet van mensen, middelen en materialen, tot de in 2016 gelanceerde nieuwe sterren aan het firmament: Returnity en PMC.

Hoogste tijd voor een nadere kennismaking!

In het voorjaar van 2016 sluit Vebego PMC in de armen. Het Belgische bedrijf is dan al meer dan 20 jaar actief in wat ze nu noemt ‘de duurzame inrichting en beweging van kantoren’. De organisatie doet dat vanuit vier bedrijven: D&C Services, Nnof, Your Mover Vandergoten en Your Mover Logistics. Alle vier zetten zij zich binnen hun vakgebied in voor een duurzamere economie.

Over hoe ze dat doen, en wat PMC in het bijzonder verstaat onder circulair, spreken we directielid Didier Pierre. Een uitgesproken adept van de Ellen MacArthur Foundation. “Deze foundation beschrijft onder meer hoe we grondstoffen zo lang mogelijk in de economie kunnen houden. Aan de hand van een viertal cirkels, of niveaus.”

Van goederen herstellen (stap 1), en hergebruiken (stap 2, denk aan een tafel die een paar centimeter kleiner gemaakt wordt), tot demonteren (stap 3, de bank wordt misschien wel onderdeel van een kast), tot de uiterste 4e stap: recycling. Zie voor meer informatie vooral ook: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy

Absurditeit alom

“Als logistiek dienstverlener zagen we bij verhuizingen en het leveren van nieuwe kantoorinrichtingen dat we bijna 20% van onze tijd bezig waren met het weggooien van inboedels. Vaak nog prima materiaal. Misschien in kleur, design of functionaliteit gedateerd, maar weggooien? Absurd! We besloten dat het anders kon. Anders moest. Zo zag Nnof zes jaar geleden het licht.”

Nnof staat oorspronkelijk voor Nearly New Office Facilities. Maar is inmiddels een werkwoord geworden. “Wie aan inrichting denkt, overweegt steeds vaker te nnoffen. Waarbij nnoffen dan staat voor het inrichten van de kantooromgeving met eersteklas materialen en de hoogste kwaliteit design, met maar één verschil ten opzichte van vroeger: de grondstoffen komen uit de economie in plaats van uit de grond.”

De hoeveelheid CO2 die tot nog toe werd uitgespaard door te nnofen is maar liefst 814.226 kg.

“Met Nnof richten we ons dus vooral op die eerdergenoemde eerste drie cirkels. En maken we met Vebego een verdiepingsslag, want met goed onderhoud en goede schoonmaak is de eerste stap voor een duurzame keten al gezet natuurlijk. Door samen te gaan met Vebego dekken we al zo’n 80% van wat er nodig is om een totaal circulaire interdisciplinaire ketensamenwerking te bewerkstelligen.”

“Die 80% bieden we vooralsnog niet geclusterd aan. Die ziet nog niet iedereen. Maar nu we ons speelveld verbreden naar Nederland heb ik alle vertrouwen dat daar snel verandering in komt. Want praten over een circulaire economie daar is Nederland uitermate bedreven in. Tel daar dan de ervaring in de praktijk van ons bij op, dan is de cirkel bijna…”

Full circle met Returnity

Waar PMC de verdieping vindt in de vorm van schoonmaak, zou je Returnity de missing link aan de andere kant van het spectrum kunnen noemen. Deze startup, die eind 2016 haar debuut maakte, bestaat uit een samenwerking met Van Scherpenzeel en is gespecialiseerd in ‘smart circularity’.

Smart circularity staat voor praktische, slimme en direct toepasbare circulaire concepten, producten en diensten. Vanuit een pragmatische visie op hoe je grondstoffenketens sluitend maakt. Afvalvrij. Want afval, dat bestaat niet. Om directeur Frank Dobbelsteijn te citeren: “We zijn op deze planeet om de wereld afvalvrij te maken, dat is de missie van Returnity.”

Makkelijker gezegd dan gedaan?

“Stel je voor, een Facility Manager is op zoek naar een duurzame oplossing voor zijn afval. Die zin alleen al gaat uit van het concept dat afval überhaupt bestaat. Terwijl wij liever in cirkels denken. We willen diezelfde Facility Manager en/of zijn collega-inkoper al bij de eerste aanschaf van een product laten nadenken over morgen.”

“Waarom zou je genoegen nemen met afval als je de verantwoordelijkheid van die levensfase bij een producent kunt neerleggen? Of bij ons. Of door hem in eigen handen te nemen. We hebben inmiddels tal van voorbeelden van opdrachtgevers die wij producten leveren gemaakt uit hun eigen grondstoffen. Bijvoorbeeld hun kartonnen verpakking, koffiebekers of printpapier.”

Met tekst op de papierbak naast het kopieerapparaat: ‘bedankt, zie je over twee weken weer terug in de printer!’

“Met dergelijke communicatie en belevingsproducten nemen we ook de eindgebruikers mee in het zero-waste-denken. Zodat het echt gaat leven. Op die manier inspireren, en vervolgens de juiste partijen met elkaar in verbinding brengen, dat is in principe onze belangrijkste taak. We leveren geen producten aan klanten, maar circulaire ketens. En daar is afval geen onderdeel meer van.”

Circulair vliegwiel

“Met de grondstoffenkennis van Van Scherpenzeel en Vebego’s kennis van de facilitaire wereld hebben we, ook dankzij ons netwerk, een vliegende start gehad. Maar we zijn nog klein. In 2017 komt daar verandering in. Dan rusten we de Returnity Club van 100 uit met een toegankelijk app om het circulaire denken verder te verspreiden. Als een olievlek. In z’n allerfiguurlijkste betekenis.”