Home > Werk

Werk voor iedereen

Aangeboden: Banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Als het een bedrijf in Limburg lukt om 6.000 mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te houden, moet het vinden van 125.000 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt toch een eitje zijn. Voorwaarden zijn: de juiste wettelijke kaders, de juiste aanpak, inschakeling van specialisten en de drive om het te laten lukken. Als aan die voorwaarden voldaan wordt, is het zelfs mogelijk de komende jaren nog eens 4.500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarktwerk te bieden.

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. De wet bundelt de afspraken van de overheid met vakbonden en bedrijfsleven om binnen tien jaar in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze personen krijgen extra ondersteuning bij het zoeken naar passend werk. De overheid neemt 25.000 banen voor haar rekening. Tot op heden is er van de uitvoering niets terecht gekomen. Bedrijven vinden het lastig en moeilijk. Een andere aanpak en een iets aangepast wettelijk kader gaan helpen.

Er zijn, wat Vebego betreft, geen verschillen tussen wat wij ‘reguliere’ werknemers noemen en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Veel werk kan net zo goed verricht worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zeker in de schoonmaak en in de groenvoorziening. Of een wachtkamer in ziekenhuis wordt schoongemaakt door een ‘reguliere’ werknemer of door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, maakt geen verschil. Het pand wordt net zo schoon. Het verschil zit hem in het tempo waarin dit gebeurt. Als werkgever moet je daar oog voor hebben. Voor dezelfde klus heb je misschien twee of drie mensen nodig in plaats van één. Daarmee mag het werk natuurlijk nooit duurder worden. Hier geldt: dezelfde kwaliteit voor hetzelfde geld.

Wij weten inmiddels dat de toegevoegde waarde van mensen die werken binnen de Participatiewet, groot is. Belangrijk is dat we beter leren in te schatten wat de ‘verdiencapaciteit’ is van de kandidaat. Bedenk daarbij dat de aansturing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet anders is; ook de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten op tijd komen, moeten hun afspraken nakomen, spreken elkaar netjes aan etc. Deze medewerkers ervaren dit als prettiger dan in de oude sociale werkplaats situatie. Het helpt hen daadwerkelijk bij de uiteindelijk beoogde doorstroom naar een ‘echte’ baan.

Voor de meeste bedrijven blijft het desalniettemin lastig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Er moet immers een aantal zaken worden aangepast voor een handvol nieuwe medewerkers. Vebego juicht daarom de gedachte van staatssecretaris Klijnsma om bedrijven de gelegenheid te geven ook de ingehuurde schoonmaker en hoveniers mee te tellen bij de banenafspraak, zeer toe. Wij zijn ervan overtuigd dat als de Kamer hiermee instemt, het beoogde aantal van 125.000 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met gemak gehaald wordt.