Home > Zorg

Ontwikkelingen in de zorg

Even voorstellen: Freek Korver

Hij begon ooit als hoofd van een afdeling Radiologie, werd voorzitter van de Raad van Bestuur in verschillende ziekenhuizen en nu is hij directeur Zorg Nederland bij Vebego. Maak kennis met Freek Korver. Tussendoor was hij ook nog toezichthouder bij een ROC, instellingen op het gebied van ouderenzorg/thuiszorg en ambulancezorg en externe auditor bij het NIAZ, Nederlands instituut accreditatie zorginstellingen.

Volgens Freek vraagt de zorg om creatieve en vooral efficiënte oplossingen. “Ik zie een terugtredende centrale overheid en een grotere rol voor de lokale overheden. Meer en meer druk op de zorginstellingen om zowel intramuraal als extramuraal actief te zijn. Ik zie ook vormen van zorg die nu nog niet gezien worden als reguliere zorg en een krapper wordende arbeidsmarkt. We moeten echt anders gaan denken. Dat wordt een proces van vallen en opstaan. We zullen onze bedrijfsprocessen voortdurend moeten aanpassen aan de markt en de vraag van onze cliënten.”

Freek heeft ook al duidelijke ideeën over hoe dat dan moet “Door concepten uit het bedrijfsleven te combineren met zorgconcepten worden er nieuwe wegen ingeslagen door bestaande instellingen en nieuwe aanbieders. Je ziet dat enerzijds schaalgrootte noodzakelijk is en anderzijds de burger op zoek is naar een sterk lokale component waarin hij zich herkent en thuis voelt. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak, maar het kan wel. Ik denk verder dat de verschillen tussen de care en cure zullen gaan vervagen en meer in elkaar overlopen.“

Vebego kan in die ontwikkelingen het verschil maken, zegt Freek: ”Wij zijn in staat concepten uit het bedrijfsleven en de zorg met elkaar te verbinden en ook nog eens snel en accuraat te implementeren. Zie maar eens wat we in twee jaar tijd bij STMG hebben bereikt. Door anders te kijken naar de inzetbaarheid van mensen kunnen we in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt toch de juiste zorgverlening bieden. We zullen steeds verder gaan in de ontvlechting van de zorg en de facilitaire dienstverlening. Tegelijkertijd stellen we mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in staat te groeien in kwaliteit van werk en inkomen. Ze doen ineens betekenisvoller werk. Een voorbeeld daarvan zijn de 100 schoonmakers bij Florence die wij hebben opgeleid tot zorgmedewerkers. Zo ontwikkelen schoonmakers zich en ontlasten we zorgverleners voor minder specialistische taken. Een win-win situatie.”

In de combinatie van de verschillende bedrijven van Vebego ziet Freek mogelijkheden die nu nog niet gezien worden. “We kunnen als we sociale werkvoorziening, thuiszorg, huishoudelijke hulp en professionele schoonmaak/infectiepreventie combineren, cliënten langer in thuissituaties helpen. Als je dat wijkgericht doet, word je een prettige en veilige aanvulling op reguliere mantelzorg, thuiszorg en zelfs revalidatie. Bovendien kunnen we cliënten zo steeds meer maatwerk en keuzevrijheid bieden.