Home > Zorg

Markt voor zorgprofessionals overal in Europa onder druk

Markt voor zorgprofessionals overal in Europa onder druk

In Nederland is het moeilijk voor zorgaanbieders om de juiste mensen te vinden. Maar hoe zit dat in het in de andere landen waar Vebego actief is in deze markt?

België

Reflex Healthcare People is gestart in juni 2000 in Brussel met het uitzenden van verpleegkundigen voor de ziekenhuizen in deze regio. In 2010 nam Vebego een aandeel. Sindsdien heeft het bedrijf een grote ontwikkeling doorgemaakt. De omzet is nu € 11 miljoen. Het bedrijf levert (thuis)zorgverpleegkundigen en verpleegkundigen. Reflex heeft kantoren in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik. Het bedrijf heeft elke dag tussen de 150 en 160 uitzendkrachten aan het werk. Het heeft een bestand van meer dan 5.000 medewerkers in de zorgsector.

De markt

Er is een evolutie gaande in de markt. De afgelopen vijf jaar zijn er in België veel verpleegkundigen bijgekomen. Maar ondanks die stijging is de instroom niet altijd en overal groot genoeg om aan de vraag te voldoen. De vergrijzing doet de vraag naar zorg enorm toenemen. Tegelijk staan in de zorg- en welzijnssector veel mensen op de drempel van hun pensioen. Die combinatie maakt dat er de komende jaren een grote behoefte is aan extra zorgpersoneel. Het aantal jongeren dat kiest voor een baan als verpleegkundige stijgt wel, maar dat is onvoldoende om de pensioenuitstroom te compenseren. Jaarlijks neemt het tekort daarom toe met 3.500 professionals; dat is 2% van het totaal.

De toekomst

Reflex verwacht dat er in 2019 een groot tekort aan nieuwe gediplomeerde verpleegkundigen gaat ontstaan. De studie wordt dan verlengd van drie naar vier jaar waardoor er een jaar lang geen nieuwe verpleegkundigen afstuderen.  Reflex speelt hierop in door kandidaten met verschillende profielen te werven, mensen zelf op te leiden en zo een pool te creëren van beschikbaar personeel. In België wordt er geëxperimenteerd met nieuwe woonconcepten. Reflex participeert in zo’n project waarbij mensen na een operatie thuis kunnen herstellen. Op die manier kunnen ziekenhuizen eerder het bed weer vullen, en hebben de patiënten thuis toch de juiste zorg.

Zwitserland

CarePeople is gestart in 2013 en heeft op dit moment een omzet van € 15  miljoen. Het bedrijf verwacht dat het dit jaar beperkt zal groeien. Dit komt door een tekort aan verpleegkundigen.

De markt

De vraag naar verpleegkundigen, vooral vanuit ziekenhuizen, groeit sterk. Het vinden van het juiste personeel is echter lastig, gediplomeerd personeel is schaars. CarePeople overlegt met collega bedrijven in andere landen die dezelfde problematiek hebben om oplossingen te vinden. Vroeger lukte het nog om gekwalificeerd personeel uit Duitsland te werven, omdat de arbeidsvoorwaarden veel gunstiger waren in Zwitserland. Inmiddels is dat niet meer zo en is de instroom van Duitse professionals een stuk lager. Medewerkers uit andere landen werven is lastig, omdat het spreken van de Duitse taal een voorwaarde is en er een verschil is in vaardigheden en competenties tussen landen.

De toekomst

Het vinden van gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere uitdaging. CarePeople moet andere oplossingen zien te vinden om genoeg handen aan het bed te houden. Wij denken die te vinden in het opleiden van mensen en door taken anders te organiseren. Bijvoorbeeld door lichtere zorgtaken over te dragen aan goed opgeleide assistenten. Dit is een mooie kans voor medewerkers om door te stromen naar een baan in de zorg. Ook een andere of flexibelere  invulling van uren van verpleegkundigen kan het vak aantrekkelijker maken, waardoor meer mensen de keuze maken zich hiervoor te laten opleiden.

Duitsland

PersonalProfi biedt ook personeel in de zorg. Het bedrijf is nu zo’n drie jaar in Berlijn actief. Het is nu nog een klein bedrijf met € 4 miljoen omzet, maar het heeft de ambitie te groeien.

De markt

De markt in Duitsland is vergelijkbaar met die in Nederland. De arbeidsmarkt voor zorgprofessionals is spannend op het moment. Vakmensen krijgen door de traditionele werkgevers weinig aandacht voor ontwikkeling of de vrijheid om zelf je werktijd in te delen. Van origine is het een professie waarvoor vanuit religie en toewijding wordt gekozen. Het loon was daarbij ondergeschikt. Daar wordt nog steeds zo over gedacht. Dit biedt voor ons wel een enorme kans om je in deze markt te onderscheiden als goede werkgever met goede arbeidsvoorwaarden. Mensen zonder werk krijgen door  PersonalProfi via een stichting de kans geboden om zich te laten opleiden voor een baan in de zorg.

De toekomst

De schaarste aan professionals maakt dat medewerkers de instelling/werkgever uitzoeken en niet andersom. Het is dus zaak als werkgever te zorgen dat je aantrekkelijk bent voor werknemers door je te onderscheiden, bijvoorbeeld door goede arbeidsvoorwaarden te bieden. Maar ook het family statement, zoals Vebego heeft, helpt daarbij.

Conclusie

Schaarste op de arbeidsmarkt voor goed opgeleid zorgpersoneel is in alle landen waar Vebego actief is, een uitdaging. Dit biedt voor ons ook kansen om onze missie, het vitaliseren van werk en zorg, uit te dragen. Wij houden de trends nauwlettend in de gaten en springen daar op in door bijvoorbeeld te investeren in opleidingen en het anders inrichten van taken. Ons voordeel is dat wij er in alle landen mee te maken hebben en in staat zijn om onderling kennis uit te wisselen.