Home > Werk

Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Werk is belangrijk voor iedereen, maar helaas is dat er niet voor iedereen. Per slot van rekening zijn er in Nederland 473.000 werklozen.*

Om de werkgelegenheid te stimuleren, is één van de initiatieven van Vebego het ondertekenen van een convenant met UWV geweest, in januari 2011. De intentie en doelstelling van het convenant zijn het bevorderen van het beschikbaar komen van werkplekken binnen Vebego en haar bedrijven, voor mensen die binnen alle doelgroepen van het UWV vallen. 

Na een pilot in de regio’s Limburg, Midden- en Oost-Brabant is in 2012 het convenant uitgebreid en van toepassing op heel Nederland. Het bijzondere van het convenant is dat alle Vebego-bedrijven en haar partners hier ‘gebruik’ van kunnen maken.

Wat hebben we de afgelopen vijf jaar van deze samenwerking geleerd?

Inmiddels zijn we vijf jaar verder en we kunnen zeggen dat we resultaat boeken. Toch ondervinden we ook wel wat hobbels. Zo zijn er verschillende regelingen voor werkgevers per gemeente ten aanzien van de bepaling van de verdiencapaciteit, vergoedingen, wat te doen bij ziekte en werkgarantie. Standaardisatie op landelijk niveau maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om iets met deze groep potentiële medewerkers te doen.

Ook zien we een knelpunt in de no-risk polis. Er worden bijna geen no-risk polissen door UWV afgegeven waardoor werkgevers volledig het risico van WGA en WIA moeten dragen. Een beperkte low-risk polis met kort verzuim voor rekening van de werkgever en lang verzuim (groter dan drie-zes maanden) voor UWV zou hier uitkomst moeten kunnen bieden.

Dan hebben we nog de groep Niet Uitkeringsgerechtigden (nuggers). Een nugger is iemand die:

  • geen uitkering ontvangt;

  • niet werkt, of minder dan 12 uur per week werkt;

  • wel wil werken of meer dan 12 uur per week wil werken

Dit zijn veelal jongeren, tot hun 17de jaar gaan zij naar school. Maar het probleem is dat zij veelal thuis wonen en dan tot hun 27ste geen uitkering krijgen. Gemeenten laten deze jongeren liever thuis zitten dan hen actief te ondersteunen om werk te vinden. Dit spaart geld op korte termijn, maar geeft grote problemen als gemeenten ze met 27 jaar wel aan het werk willen krijgen. Dan hebben ze tien jaar niets gedaan.

Overigens kunnen zowel UWV als Vebego hier zelf niets aan veranderen. Dit gaat om besluiten waar het nieuwe kabinet een rol in moet nemen.

Kansen

Gelukkig zijn er ook kansen. Vebego heeft meerdere positieve ervaringen met leerwerkbedrijven en samen met UWV gaan we kijken of het mogelijk is om meerdere klassen op te starten in kansrijke beroepen. Het is de uitdaging om samen een duurzaam model te ontwikkelen en niet afhankelijk van eenmalige bijdragen. Het streven is om een nieuw convenant te koppelen aan leerwerkbedrijven. Want na vijf jaar convenant kunnen we trots zeggen dat we toch maar liefst 1.000 mensen uit de voormalige WWB, WW en Wajong aan het werk hebben gekregen. Kijk maar eens mee naar de onderstaande cijfers.

Wat opvalt, is dat vooral jongeren en 50+ers een goed match lijken te zijn met de Vebego-bedrijven.

* CBS cijfers –voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid februari 2017

Lees hier meer over de samenwerking tussen Vebego en UWV: