Home > Zorg

Iedereen verdient een plek in de maatschappij

Geen zorg, maar ondersteuning op maat. Dat is wat de professionals van UniK, de in 2015 opgerichte joint venture tussen Assist Zorg en Stichting Dichterbij, leveren.

Yvonne van de Fliert, directeur UniK: Bij UniK kijken wij naar de mogelijkheden, krachten en talenten van onze klanten. Samen vinden we de ondersteuning die het beste past. Want iedereen verdient een plek in de maatschappij.

UniK levert specialistische jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet, en specialistische hulp aan volwassenen die in aanmerking komen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Denk aan ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking.

Yvonne: UniK kijkt wat het beste bij de klant past om zijn leven zelf weer beter in te kunnen richten. Zoals buitenschoolse opvang, een zinvolle dagbesteding of begeleiding bij wonen, werken of op school.

“Gemeenten hebben met ingang van 1 januari 2015 een brede verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning aan burgers binnen Wmo en Jeugdzorg”, licht Yvonne toe. “Ze geven op hun eigen wijze invulling aan deze verantwoordelijkheid, waardoor de vraag aan zorgaanbieders wijzigt.”

UniK, Iedereen doet mee

De aanpak die UniK hanteert, is onderscheidend. De organisatie kijkt vooral naar het eigen netwerk en de eigen omgeving van de klant. “De oplossing ligt namelijk vaak dichtbij. Zo ervaren klanten dat ze vanuit hun eigen kring al veel meer kunnen dan ze denken. En makkelijker meedoen dan gedacht.”

Jan Joore, operationeel manager bij UniK, vult aan: “Wijk- en buurtgericht werken en lokale teams zijn hét recept voor succes. We arrangeren vanuit de leefwereld en het netwerk van de klant, en doen dat samen met andere stakeholders.”

Voor iedereen een geschikte plek

Jan benadrukt verder de meerwaarde van medewerkers die weten wat er leeft in de wijk, in de straat: “Ze weten welke taal er gesproken wordt. Dat is van groot belang. Er is echt een verschil tussen de stedelijke problematiek en de dorpsproblematiek. Dat ondervangen we door uit te gaan van lokale kennis.”

“De huidige ontwikkelingen in de markt vragen om flexibiliteit van de zorgaanbieders.”

Deze mate van flexibiliteit en vooral van veerkracht, vragen volgens UniK ook iets extra's van de eigen medewerkers. “Andere competenties worden steeds belangrijker. We moeten zowel generalistische, als persoonsgerichte ondersteuning bieden.”

Succesvol op eigen benen

Yvonne kijkt tevreden terug op 2016. “De uitdaging voor zorgaanbieders is om binnen de nieuwe kaders de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Daar slagen we in, onder meer door andere competenties te ontwikkelen binnen onze organisatie. Binnen een financieel gezonde bedrijfsvoering.”

“We hebben hard gewerkt aan het bouwen van een goed fundament en zelforganiserende lokale teams”, blikt Jan terug. “We hebben samenwerkingen gezocht en gevonden. En bovenal hebben we volop vooruitgang geboekt met onze klanten, én ondertussen al heel wat mooie succesverhalen mogen optekenen.” 

In memoriam: Frank Holtman