We laten ons niet afleiden

Een terugblik naar 2016 laat een bewogen jaar zien waarbij een aantal dingen anders liep dan gedacht. Ook dat hoort bij ondernemen. Toch blijven wij investeren, juist als het financieel wat minder gaat.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Gemanaged en geconsolideerd

Bij Vebego hanteren we de begrippen ‘gemanaged’ en ‘geconsolideerd’. De geconsolideerde omzet van € 801,5 miljoen bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Key figures

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Vebego op twitter

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Corporate Governance

Vebego wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, deze wordt gevormd door Ronald Goedmakers en Steph Feijen. Maar ook zij hebben behoefte aan een klankbord en aan advies. Daarvoor is er de Raad van Commissarissen.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Bericht van de Raad van Commissarissen

Het is ons een genoegen u het door de directie opgestelde Jaarverslag 2016 aan te bieden. De jaarrekening 2016 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Bestuursverslag

In 2016 zien we een daling van 2,7% over de geconsolideerde omzet ten opzichte van 2015. In 2015 zat nog de omzet van de verkochte Nederlandse uitzendactiviteiten. Als we daar in 2016 geen rekening mee houden, komen we uit op 3,1% autonome groei.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Samengevatte jaarrekening Vebego International 2016

De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie van de geconsolideerde jaarrekening 2016 van Vebego International N.V. Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Vitaliseren is een werkwoord

Van Dale kent het niet: vitaliseren. Toch is het een woord. Sterker nog: het is hét woord waar de missie van Vebego om draait.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Bijdragen aan een betere dag van morgen

Als bedrijf kun je niet gelukkig zijn als de wereld om je heen ongelukkig is. Dat is de overtuiging achter Vebego’s ambitie om haar maatschappelijke impact te vergroten door het ‘vitaliseren van werk en zorg’.

Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag