Home > Werk

Testen, testen en nog eens testen

“Hoe kunnen we een uniform onderzoek maken dat voor alle medewerkers van de verschillende Vebego-bedrijven begrijpelijk is én tegelijkertijd de juiste informatie naar boven haalt? Dat was onze grootste uitdaging bij het maken van het online onderzoek Betekenisvol Werk”, verklapt Pleun Aardening, onderzoeksdirecteur bij het Maastrichtse Flycatcher.

In de praktijk kwam het neer op testen, testen, testen, en nog eens testen.

Moeilijk onderwerp

“Testen is ook belangrijk omdat Betekenisvol Werk best een moeilijk onderwerp is en we te maken hebben met een zeer divers personeelsbestand. Veel medewerkers hebben moeite met testen, ook omdat een groot aantal de Nederlandse taal niet voldoende beheerst.”

Om het taalprobleem te tackelen is het onderzoek vertaald in het Arabisch, Turks, Engels en Frans. Je hart en hoofd laten spreken doe je gewoon beter in je moedertaal.

Tevredenheid, geluk en vitaliteit

“Naast de vraag een cijfer te geven voor de tevredenheid, vragen we de medewerkers ook geluk en vitaliteit te waarderen. Dit om straks ook een koppeling te kunnen maken met de impactmeeting, waarmee Vebego wil achterhalen wat haar maatschappelijke impact is.”

Hoe gelukkig je bent, en of je met energie je werk doet, zijn wezenlijke graadmeters.

Voor de vijf factoren die bepalen of het werk als betekenisvol wordt ervaren, zijn 22 stellingen geformuleerd. Dat lijkt weinig, en dat is het misschien ook. Maar de verschillende testuitslagen gaven de doorslag: veel van de medewerkers zijn nu eenmaal geen lezers.

“Kunst is dan om aan de hand van die 22 stellingen toch een compleet beeld te schetsen van hoe betekenisvol de medewerkers hun werk ervaren. Dat we daarin geslaagd zijn, maakt me trots.”

Met de vragenlijst die er nu ligt, weet Vebego dat we het juiste meten, maar hoe maak je uitkomsten inzichtelijk? En dan ook zo dat de bedrijven er gemakkelijk mee aan de slag kunnen?

“Je kunt ervoor kiezen om stoffige rapporten vol overbodige informatie rond te sturen. Of je gaat werken met een dashboard per bedrijf(sonderdeel). Waarin je focust op hoe het nu is (weergave tevredenheidscijfer) en op ‘wat kan er beter’ aan de hand van een prioriteitenmatrix.”

Prioriteitenmatrix

De prioriteitenmatrix laat in één oogopslag zien hoe je scoort: groen, oranje of rood. Dankzij de verdiepende matrix achter die scores, zie je precies met welke stellingen je binnen een factor (randvoorwaarden, ontwikkeling vakmanschap enz.) aan de slag kunt, om medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid te stimuleren.

“Waarbij de individuele terugkoppeling die de medewerkers ontvangen, kan helpen. Naast inzicht in de eigen scores voor de medewerker, hebben bedrijven met de terugkoppeling een aanleiding in handen om samen in gesprek te gaan. Om zo tot concrete verbeteringen te komen.”

Trends signaleren

“En omdat alle bedrijven nu met één en hetzelfde instrument werken, is het mogelijk om trends te signaleren in scores tussen de verschillende bedrijven en bedrijfsonderdelen. Hiermee kunnen bedrijven van elkaar leren: door scores, praktijkervaringen en doorgevoerde verbeteringen met elkaar te delen.”

Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.