Home >

Succesfactoren

De succesfactoren versus de afhankelijkheidsrelaties van Vebego

garantie tot succes


Vebego bevindt zich in meerdere markten met diverse soorten diensten en producten. We zien het als een economische verantwoording om meer inzicht te geven in de succesfactoren van onze bedrijfsvoering. Aangezien Vebego als holding geen activiteiten ontplooid is per RVE een overzicht opgenomen met daarin de belangrijkste belanghebbenden en/of resources die we in die desbetreffende RVE nodig hebben en welke waarde dit vervolgens oplevert voor de betreffende stakeholders . Dit overzicht is te vinden in de bijlage. In het kort zien we over de RVE’s de volgende ‘voornaamste belanghebbenden’ of key resources:

  • Klanten

  • Partners

  • Medewerkers

  • Leveranciers

  • Systemen

  • Overheid 

Klanten, partners, leveranciers en medewerkers


Een aantal belanghebbenden, zoals klanten, partners, leveranciers  en medewerkers zijn voor de hand liggend en zijn een cruciale factor voor onze voortbrengingsmodellen binnen alle RVE’s. In arbeidsintensieve RVE’s zoals facility services en de zorg is de factor ‘mens’ meer dominant dan in een RVE als Products & Systems, waar vooral het product en de logistiek van belang zijn. Ook zien we dat samenwerkingspartners veelal in de RVE’s Zorg Nederland en Publieke Sector te vinden zijn, daar waar het gaat om juridisch aan ons verbonden partners in joint venture-verband. 

Systemen


De resource ‘systemen’ zijn in toenemende mate een onmisbaar element in onze bedrijven. Elders in het jaarverslag is genoemd dat sneller en harder geen optie meer is. We moeten slimmer werken en gebruik maken van beschikbare tools om processen in te korten of gemakkelijker te maken. ICT systemen vormen hierbij de basis. De resultaten van het gebruik van de systemen zijn groot, voor onze mensen, de klant  maar ook voor ons bedrijf. Onze mensen zien vooral dat het werk makkelijker wordt en zelfs leuker. De klant merkt dat er meer tijd over blijft voor andere zaken, verhoogde kwaliteit en in het contact met de klant & medewerker. Vebego merkt het effect in een hogere medewerkersbetrokkenheid en productiviteit van onze mensen.

Overheid


De wetgeving speelt op Vebego-niveau een grote rol. De Ziektewet heeft een impact op de Nederlandse Vebego-bedrijven. Daarnaast kennen de RVE Zorg Nederland en de RVE Publieke Sector in de bedrijfsvoering een grote rol van de overheid. Deze invloed bestaat vooral uit de manier waarop de overheid de zorg wil financieren en bij wie de regie van zorg en hulp komt te liggen. Voor de RVE Publieke Sector is het vooral de nieuwe wetgeving rondom de Participatiewet, waarbij de hoogte van subsidie bepalend is voor het financieren van werk voor mensen die niet 100% productief kunnen zijn in een reguliere baan.

RVE

Stakeholders

Resources

Output-waarde

Management en Services / Facilitaire bedrijven NL

medewerkers

Goede werving, plaatsing, opleiding & ontwikkeling en motivatie van onze mensen zijn essentieel: zij maken het verschil bij de klant.

Gemotiveerde en betrokken mensen op de voor hen juiste plaats in de organisatie en het juiste type werk.

klant

Klanten die behoefte hebben aan facilitaire diensten of advisering op het gebied van facilities en deze inkopen bij 'derden'.

Goede facilitaire voorzieningen, waarin mensen productief kunnen zijn of juist comfortabel kunnen wonen, leven en leren.

leveranciers

Middelen en materialen vanuit diverse leveranciers, waarvan Alpheios als belangrijkste. Samenwerking met ketenpartners, zoals bijvoorbeeld afvalbeheersing met Van Gansewinkel-onderdeel: Ecosmart.

Milieuvriendelijke producten en de meest effectieve schoonmaaksystemen maken het werk voor onze medewerkers veiliger en gemakkelijker.

Duitsland

medewerkers

Arbeidsmarkt: mensen die op zoek zijn naar een baan en zich inschrijven bij bijvoorbeeld een uitzendbureau. Systemen om bereikbaarheid te organiseren (op afstand onder andere) en efficiente en effectieve bemiddeling en vakpoolmanagement. Goede werving, plaatsing, opleiding & ontwikkeling en motivatie van onze mensen zijn essentieel: zij maken het verschil bij de klant.

Aantrekkelijk werk met goede arbeidsvoorwaarden en veilige werkomstandigheden voor medewerkers. Daarnaast is werkervaring en opleiding (certificaten) veelal een waardevolle uitkomst voor medewerkers. Medewerkers profiteren van de juiste inzet van communicatiemiddelen, waaronder technologie (online, apps, extranet, social media). Hiermee komt bemiddeling van Vebego dichtbij.

klant

Klanten die op zoek zijn naar structurele arbeidskrachten of payrolling daarvan, dan wel tijdelijke arbeidskrachten. Klanten die behoefte hebben aan facilitaire diensten of advisering op het gebied van facilities en deze inkopen bij 'derden'.

Adequate (kwaliteit, aantal en locatie) invulling van personeelsbehoefte geeft productiviteit en continuiteit bij onze klanten. Klanten profiteren van de juiste inzet van communicatiemiddelen, waaronder technologie (online, apps, extranet, social media). Hiermee komt bemiddeling van Vebego dichtbij. De klant profiteert van hechte samenwerkingsrelaties door een goede invulling van de vraag met verschillende doelgroepen.

partners

Partners om opdrachten van een klant in te vullen. Dit kunnen andere uitzendbureaus zijn, maar ook sociale werkvoorzieningen gezien een groeiende vraag naar social return.

Ook bij grote volumes kan geboogd worden op betrouwbare levering door Vebego in samenwerking met partners.

België

medewerkers

Goede werving, plaatsing, opleiding & ontwikkeling en motivatie van onze mensen zijn essentieel: zij maken het verschil bij de klant.

Gemotiveerde en betrokken mensen op de voor hen juiste plaats in de organisatie en het juiste type werk.

klant

Klanten zoeken leveranciers en oplossingen in facility services of zorgdiensten. Vanuit de zorg zijn er potentiële of bestaande partners die gezamenlijk 'op willen trekken' om - veelal - interne dienstverlening verder te professionaliseren. De rol van de mens is ook hier cruciaal. Vanuit het leveren van facility services tot het invullen van zorgtaken bij particulieren thuis.

Goede facilitaire voorzieningen, waarin mensen productief kunnen zijn of juist comfortabel kunnen wonen, leven en leren.

leveranciers

Middelen en materialen vanuit diverse leveranciers, waarvan Alpheios als belangrijkste.

Milieuvriendelijke producten en de meest effectieve schoonmaaksystemen maken het werk voor onze medewerkers veiliger en gemakkelijker.

Partners

Een samenwerkingsverband tussen een Vebego bedrijf en een klant om de dienstverlening te optimaliseren.

Nieuwe samenwerkingen en oplossingen voor organisatievraagstukken, waardoor de dienstverlening naar de klant van onze partner verbeterd wordt. Dit resulteert in een beter imago voor onze partner en optimale transparantie van diensten die over en weer geleverd worden.

Overheid

Uitgiften dienstencheques

Een vakbekwame schoonmaker tegen een marktconform particulier tarief.

Publieke sector

medewerkers

Goede werving, plaatsing, opleiding & ontwikkeling en motivatie van onze mensen zijn essentieel: zij maken het verschil bij de klant.

Doordat de Gemeenten subsidieverstrekker zijn, is Vebego in de gelegenheid betekenisvol werk te organiseren voor de SW en WWB doelgroep. Het effect is meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

klant/leverancier

Gemeenten zijn leverancier en afnemer, waardoor zij een dubbele schadelastbeperking organiseren. Gemeenten hebben vraag naar facilitaire diensten, maar ook een aanbod van mensen die te werk gesteld kunnen worden. Klanten vragen facilitaire diensten om hun eigen omgeving schoon, heel en veilig te houden. De overheid als wetgever is zeer bepalend voor de publieke sector en de toekomst. De nieuwe Participatiewet zal gaan korten op subsidies.

Gemeenten belangrijke opdrachtgevers voor schoonmaak en groenvoorziening. Het resultaat is dat gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte er verzorgd uitzien. Klanten profiteren van de dienstverlening vanuit de RVE Publieke Sector door een schone en verzorgde omgeving, waar mensen productief kunnen zijn. De waarde van het bestaan van onze activiteiten in de publieke sector voor de overheid is dat met beperkte financiële middelen er nog steeds ruimte is voor een gezonde bedrijfsvoering, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt effectief naar mogelijkheden worden ingezet.

leveranciers

Middelen en materialen vanuit diverse leveranciers, waaronder Alpheios.

Milieuvriendelijke producten, gereedschappen en apparatuur maken het werk voor onze medewerkers veiliger en gemakkelijker.

Zorg NL

medewerkers

Ook in de zorg kent Vebego arbeidsintensieve processen waar mensen de belangrijkste schakel zijn.

Gemotiveerde mensen die veelal kunnen werken wanneer zij dat willen (zelfroostering) en die actief betrokken zijn bij het proces waar zij onderdeel van uit maken, zoals genezing en herstel of juist zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

klant

Klanten zoeken leveranciers en oplossingen in facility services of zorgdiensten. Vanuit de zorg zijn er potentiële of bestaande partners die gezamenlijk 'op willen trekken' om - veelal - interne dienstverlening verder te professionaliseren. De rol van de mens is ook hier cruciaal. Vanuit het leveren van facility services tot het invullen van zorgtaken bij particulieren thuis.

Vebego en haar partners en klanten krijgen kaders van de overheid, waarbinnen we kunnen ondernemen. De cliënten profiteren van het ondernemerschap van Vebego en haar partners binnen de gegeven ruimte, wat resulteert in een steeds hoog blijvend niveau van dienstverlening. De cliënt en de medewerkers of diegene die bemiddeld worden hebben baat bij systemen die hen de gelegenheid geeft om zelf te plannen (balans werk-privé optimaal te benutten) en om informatie van de Vebego-bedrijven in te kunnen winnen of juist terug te geven.

Partners

Vebego kent een grote hoeveelheid partners in de zorg, waarmee we diensten uitvoeren, veelal in joint ventures. Het betreffen nagenoeg altijd activiteiten in schoonmaak, huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging en begeleiding.

Een kwalitatief uitstekende dienstverlening naar intramurale bewoners/cliënten en extramurale cliënten, gebruik makend van een efficiënt bedrijfsmodel. De partner is hierbij gebaat omdat zij een gezonde bedrijfsvoering kent en een goede dienstverlening naar haar klantgroepen.

Overheid

De Nederlandse overheid, bepalend voor de geldende wet- en regelgeving.

De overheid heeft een grote rol in de financiering van de zorg en de verschuiving van centraal naar decentraal (WMO, delen van de AWBZ). Ook het beleid omtrent de ruimte in indicaties (vervallen ZZP 1-4 bijvoorbeeld, minderen indicaties in WMO) worden door de overheid bepaald. Belangrijke factor in de zorgdienstverlening zijn de systemen, waarmee planningen verlopen en administratieve verwerking in plaatsvindt.

Products & Systems

medewerkers

Goede werving, plaatsing, opleiding en ontwikkeling en motivatie van onze mensen zijn essentieel: zij maken het verschil bij de klant.

Gemotiveerde en betrokken mensen op de voor hen juiste plaats in de organisatie en het juiste type werk.

klant

Klanten bevinden zich onder bedrijven en instellingen, maar ook onder particulieren. Er is een vraag naar producten op het gebied van schoonmaakmiddelen- en materialen en advisering daaromtrent en medische hulpmiddelen.

Klanten kunnen door middel van de schoonmaakproducten effectief en efficiënt werken, door gebruik van de juiste materialen en methoden. De particuliere consument is ondersteund in medische voorzieningen, waardoor zij ruimte wint in mobiliteit, vrijheid en herstel. We werken met duurzame samenwerkingen om de kwaliteit te kunnen borgen. De klant heeft hier uiteindelijk het voordeel van. Ook profiteren klanten van een tijdige levering van producten, waardoor continuïteit in de breedste zin en comfort niet in het geding komen.

Partners

Toeleveranciers leveren noodzakelijke grondstoffen voor middelen en voor verdere distributie naar de afnemers.

Milieuvriendelijke producten en de meest effectieve schoonmaaksystemen maken het werk voor onze klanten veiliger en gemakkelijker.

Zwitserland

medewerkers

Mensen zijn voor de arbeidsintensieve bedrijven in Zwitserland een onmisbare schakel tot kwalitatief uitstekende dienstverlening. Door goede werving en opleiding motiveren we mensen om het beste uit henzelf te halen.

Gemotiveerde mensen die kunnen doorgroeien in een veelzijdige organisatie. Betrokken medewerkers die meedenken met het bedrijf, waardoor er nieuwe oplossingen ontstaan bij de klant.

klant

Klanten bevinden zich zowel in de facilitaire markt, als de zorgmarkt. Beide zijn op zoek naar facilitaire diensten, geleverd door derden. De zorg kennen we daarnaast als klant voor het werven en inlenen van (flexibel inzetbaar) zorgpersoneel.

Met het leveren van de juiste facilities worden de klanten van de facility manager optimaal bediend en kunnen zij zich richten op de corebusiness en hierin productief zijn.

Leveranciers

Middelen en materialen vanuit diverse leveranciers.

Milieuvriendelijke producten en de meest effectieve schoonmaaksystemen maken het werk voor onze medewerkers veiliger en gemakkelijker.