Home >

De structuur van Vebego

Vebego bevindt zich in diverse markten met een veelheid aan producten en diensten. Hierbij kennen we drie belangrijke bedrijfsmodellen, te weten: facility services en Products & Systems.

 Bedrijfsmodel

Facility Services


Binnen het bedrijfsmodel van facility services zijn de meest kenmerkende elementen:

  • Een grote rol voor de laag opgeleide arbeidsmarkt als key resource;

  • Een groeiende rol van technologie-toepassingen als kanaal;

  • Een tendens richting segment-aanpak in sales & accountmanagement en het opbouwen van specifieke expertise.

Bedrijven die binnen Vebego met dit model werken zijn onder andere Hago (inclusief de subbrands), Publieke Sector, de Facility Services Nederland bedrijven. 

Products & Systems

Het bedrijfsmodel van Products & systems is in grote mate gericht op het leveren van producten, met een groeiende aandacht voor ondersteunende en adviserende diensten. De volgende zaken zijn kenmerkend voor het bedrijfsmodel van Products & Systems:

  • Een tweedeling in waarde propositie van enerzijds een commodity-product en anderzijds een groeiende focus op het hoogwaardig adviesproduct;

  • Een grote rol voor distributie, waaronder warehousing en transport (key resources);

  • Door het brede productgamma bestaat er een grote diversiteit van type klantrelaties, van kleine leveringen, tot Infectie Preventie advies in de zorgsector (klantrelatie).

Bedrijven binnen Vebego die passen in dit profiel zijn bijvoorbeeld Alpheios, Medeios en Axamed.

 Zorg

Binnen het bedrijfsmodel van Zorg zijn de meest kenmerkende elementen:

  • Een grote rol voor de laag opgeleide arbeidsmarkt als key resource;

  • Een groeiende rol van technologie-toepassingen als kanaal;

  • Continue aanpassen van processen voor efficiënter en kostenbesparend werken

  • De ontwikkelingen binnen de politiek en hoe wij daar op in kunnen springen

Bedrijven die binnen Vebego met dit model werken zijn onder andere Hago Zorg, Assist en STMG.