Home >

Achtergrond transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark is een instrument van het ministerie ter bevordering van transparantie in de maatschappelijke verslaglegging. Als onderdeel van het onderzoek worden jaarlijks de 500 grootste bedrijven van Nederland getoetst, evenals beursgenoteerde ondernemingen, universiteiten, staatsdeelnemingen en vrijwillige deelnemers. De transparantiebenchmark meet de transparantie in verslaglegging en velt geen inhoudelijk oordeel over de concrete activiteiten of resultaten op het gebied van MVO van een onderneming. 

Basis voor de score is de publiekelijk beschikbare informatie over het verslagjaar 2016. Tevens is het belangrijk dat het verslag periodiek wordt uitgegeven en de status heeft van verantwoordingsinformatie. Informatie op websites komt in aanmerking mits hier in de periodieke verantwoordingsinformatie expliciet en gedetailleerd naar wordt verwezen. De transparantie is dus niet in brede zin beoordeeld. Dit betekent dat toespreken, verslagen van stakeholdersbijeenkomsten, persberichten, steun aan goede doelen etc. niet is meegenomen in de beoordeling. 

Vebego behoort tot de bedrijven die participeren in de Transparantiebenchmark . Ons jaarverslag over 2015 is beoordeeld met 104 punten, waarbij wij hoog scoren op de onderdelen onderneming en bedrijfsmodel 30 punten, beleid en resultaat 17 punten en managementaanpak 15 punten. Dit betekent dat de verslaglegging op deze site wordt meegenomen in de beoordeling van onze transparantie. 

Een transparante bedrijfsvoering is de basis voor een duurzaam beleid. Vebego-bedrijven Hago, Hago Zorg en Fortron leggen hier verantwoordelijkheid over af middels de ISO 26000 Zelfverklaring. Niet enkel Vebego-bedrijven leggen op een transparante wijze verantwoording af inzake hun duurzaamheidsbeleid, ook Vebego International neemt hierin het voortouw. Dit middels het duurzaamheidsverslag en het Green Key Goud certificaat.

Alle beschikbare documentatie, zowel het maatschappelijke deel als de financiële verslaglegging, op deze site is gelijktijdig gepubliceerd op 9 mei 2017. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de meetmethoden ten opzichte van voorgaande jaren. Wel zijn we aan het inventariseren hoe we data beschikbaar kunnen maken na  het meten van impact  om onze missie te kunnen monitoren. Ons streven is om dit komende jaren vorm te geven en verder uit te bouwen zodat we dit kunnen publiceren. 

De financiële verslaglegging is een samengevatte jaarrekening. Hier heeft Vebego bewust voor gekozen om het verslag leesbaar te houden. De volledige jaarrekening stellen wij uiteraard graag beschikbaar. U kunt deze opvragen via info@vebego.com.