Home > Zorg

Slimme innovatie geeft thuiszorginstelling STMG weer vertrouwen

Op 1 april 2015 nam Vebego dochter Assist thuiszorgorganisatie STMG uit de regio Arnhem over. STMG was bijna failliet, maakte maandelijks een paar ton verlies. Nu twee jaar later is de situatie totaal anders. STMG is gereorganiseerd en omgevormd tot een strak geleid bedrijf. Medewerkers hebben er weer vertrouwen in, de klanttevredenheid is gestegen en belangrijker nog, in 2017 is STMG weer op weg naar break-even. De Vebego aanpak werkt dus, maar of er nog een keer geïnvesteerd wordt in zo’n overname? “We worden niet beloond voor de investering en de doelmatigheid waarmee we zorg verlenen”

Matteo Smit (manager innovaties binnen Assist) is de drijvende kracht  achter de veranderingen bij STMG in de afgelopen periode. Hij is tevreden met de bereikte resultaten. Matteo: “De ideeën dat je zaken in de extramurale zorg anders en vooral beter kunt organiseren, blijken te kloppen. Dat is fijn.” Het STMG van de periode voor Vebego is niet meer. De overhead is teruggebracht van 100 naar 35 man. Deels doordat er een bedrijfsonderdeel is afgestoten, maar er is voor zeker 50% gereduceerd door een andere manier van werken. Verantwoordelijkheden liggen dieper in de organisatie bij zelfsturende teams, mensen krijgen en hebben meer vertrouwen, de verpleegkundige is leidend op locatie, we gebruiken slimmere ICT toepassingen en communiceren beter met de medewerkers. Ook is er veel vastgoed afgestoten. “Het bijzondere is”, zegt Matteo , “dat dit niet ten koste is gegaan van de kwaliteit van de zorg. We scoren hoger dan ooit. We stellen de zorg aan onze cliënten centraal. Ik vind dat we trots mogen zijn op wat we hebben bereikt.”

Innovatie wordt niet beloond

De directie van STMG vindt het jammer dat de beloning voor de aanpak van Vebego minder groot is dan ooit begroot. Oorzaak? De druk op de tarieven  die voortvloeit uit de door de overheid gewenste bezuinigingen in de zorg . Matteo Smit: ”De zogenaamde marktwerking in de zorg werkt nog niet goed. We leveren hoge kwaliteit, maken minder kosten, behandelen meer cliënten voor hetzelfde geld en vervolgens gaat ons tarief omlaag terwijl de zorgzwaarte van cliënten toeneemt.” Dat is best bizar. Het systeem heeft onvoldoende prikkels om het beter te doen, om te innoveren. Eigenlijk kun je stellen dat een organisatie zoals STMG, die zeer doelmatig werkt, niet het juiste rendement krijgt.”

STMG heeft na een stevige onderhandeling goede afspraken met zorgverzekeraars gemaakt.. De rekening van maatschappelijke ontwikkeling wordt nu niet eenzijdig bij de aanbieder gelegd.

Andere thuiszorginstellingen kunnen veel leren van de case STMG vindt Matteo. “Er zijn veel organisaties die in een vergelijkbare situatie verkeren als STMG drie jaar geleden. Door van ons te leren, kunnen ze grote stappen maken. De zorgverzekeraar zou ze kunnen motiveren door geld beschikbaar te stellen voor verandering en innovaties.”

Situatie

De onoverkomelijke financiële uitdagingen waarmee thuiszorginstellingen worstelen in een notendop: op 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en (gespecialiseerde) verpleging vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) opgegaan in de nieuwe aanspraak ‘wijkverpleging’, die onderdeel uitmaakt van de zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg aan mensen thuis is daarmee dichter bij andere eerstelijnszorg, zoals huisartsenzorg, gekomen. Door deze versterking kunnen burgers langer zelfstandig wonen en kan een beroep op zwaardere zorg zo veel mogelijk worden voorkomen.

Een positieve ontwikkeling, zij het niet dat zorgaanbieders het direct hard voor de kiezen kregen doordat de overheid het financiële kader voor 2015 ruim 12% lager vaststelde dan in 2014. Zorgverzekeraars verwerkten dit direct in de afspraken met zorgaanbieders. Ook spraken zij de intentie uit om deze taakstelling te realiseren door te korten op het volume. De kortingen die zorgverzekeraars hanteerden, bleken echter hoger te zijn dan de taakstelling en op te lopen tot circa 20%. De tarieven bleven daarbij niet ongemoeid, waardoor zorgaanbieders tevens werden geconfronteerd met een lagere vergoeding.

STMG is een extramurale zorgaanbieder in de regio Midden-Gelderland, levert aan ongeveer 2.600 cliënten thuiszorg en is de grootse en oudste thuiszorgorganisatie die deze regio kent. Naast persoonlijke verzorging en verpleging, die circa tachtig procent van de gehele omzet betreft, levert STMG ook gespecialiseerde verpleging, zoals oncologie en wondzorg. STMG heeft bijna 700 medewerkers in dienst, waarvan 60 wijkverpleegkundigen. Cliënten waarderen de zorg van STMG met een 8,5 op ZorgkaartNederland en 8,7 op de CQI-index. STMG heeft contracten met diverse zorgverzekeraars.