Home > Werk

Betekenisvol Werk, de eerste resultaten

Na twee jaar onderzoek en ontwikkeling is het er dan eindelijk: Betekenisvol werk – de onderzoekstool. Deze onderzoekstool geeft inzicht hoe onze medewerkers zo’n missie als het vitaliseren van werk en zorg nou feitelijk ervaren. En… het geeft je handvatten om met medewerkers in gesprek te gaan. Door in dialoog te treden. Door de uitkomsten van het onderzoek te delen – ook als ze niet zo fraai zijn – en ze te bespreken. Zo geef je concreet handen en voeten aan Betekenisvol Werk.

Balanz Facilitair, Hago Next, Hago Zorg, Hago Rail Services en Hago Food & Industry hebben inmiddels het onderzoek onder hun medewerkers uitgevoerd. Wat zijn de eerste resultaten?

Annette van Waning: “We zijn natuurlijk nog maar net van start gegaan, maar de eerste scores laten zien dat we bijvoorbeeld kunnen verbeteren op de factor ‘randvoorwaarden’. En dan niet zozeer meer salaris, als wel de beschikbaarheid en kwaliteit van middelen en materialen.”

“Ook op het terrein van ‘Ontwikkeling vakmanschap’ is winst te boeken. We bieden weliswaar allerlei opleidingen, maar veel collega’s weten nog niet goed de weg ernaar toe.”

“Waar we tot dusver overall goed op scoren is dat collega’s ‘Weten waarom ze het werk doen’. Ze zijn trots op hun werk en gaan er met plezier naartoe. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat en weten dat hun individuele bijdrage belangrijk is voor de koers die we samen varen: Betekenisvol Werk bieden aan álle 35.000 medewerkers.”

Temperatuur badwater

Flycatchers' onderzoek geeft inzicht in de ‘temperatuur van het badwater’. Dat is goed, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Annette: “De onderzoekstool geeft inzicht hoe onze medewerkers onze missie nou feitelijk ervaren. Belangrijker is wat wij vervolgens met die inzichten doen.”

“Door in dialoog te treden met elkaar bijvoorbeeld. Door de uitkomsten van het onderzoek te delen  – ook als ze niet zo fraai zijn – en ze te bespreken. Vraag de medewerkers bijvoorbeeld ook de scores toe te lichten, bedenk samen waar je kunt verbeteren en waardeer andermans suggesties. Zo laten we medewerkers ervaren en voelen wat ze voor ons betekenen. En geven we concreet handen en voeten aan Betekenisvol Werk.”

Dat alle dochterbedrijven het in 2016 gelanceerde onderzoek zouden moeten uitvoeren, is volgens Vebego een must. Sterker nog, één van de doelstellingen is dat 70 procent van alle Vebego-bedrijven het onderzoek minimaal één keer in 2017 uitvoert.